آموزش دانشگاهی

آزمون KFP دستیاران جراحی، به نظور آشنا سازی رزیدنتها با امتحانات بورد بصورت آنلاین و با کمک LMS مودل در مرکز یادگیری الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طراحی و اجرا گردید.

آشنائی با آموزش بین حرفه ای 

ویژه جشنواره شهید مطهری