خبرهای سایت

راهنمای تصویری ثبت نام دردرس آیین نامه اداری استخدامی

 
 
عکس Arash  Najimi
راهنمای تصویری ثبت نام دردرس آیین نامه اداری استخدامی
از Arash Najimi در یکشنبه، 3 آبان 1394، 10:49 صبح
 
راهنمای تصویری ثبت نام در درس آیین نامه اداری استخدامی در فایل پیوست قرار داده شده است. تقاضا می شود پیش از شروع ثبت نام و یا هرگونه تماس با واحد آموزش مجازی این راهنما را بدقت مطالعه فرمایید.