تاثیر مواد حاجب یددار بر تیروئید

تاثیر مواد حاجب یددار بر تیروئید

Click main.swf link to view the file.